7. Otomotiv Proje Pazarı

6. GELENEKSEL OTOMOTİV AR-GE PROJE PAZARI

Projenin Niteliği: Proje pazarı yarışması; ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite – sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Otomotiv sektörüne ait inovatif ve özgün projelerin sunulması beklenmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarı Katılımcıları: Ar-Ge Proje Pazarına öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapanlar, sanayiciler,  sektörle ilgili 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

Proje başvurularında sayı sınırı olmamakla birlikte; Katılımcı, aynı projesi ile hem Tasarım Yarışması hem Proje Pazarına başvuramaz. Proje Pazarına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile tasarım yarışmasına başvuru yaptığı takdirde, sonradan yaptığı başvuru geçersiz sayılır.

Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti ve bu tespitin Jüri Üyeleri’nin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Başvurular online olarak https://www.f6s.com/otomotivprojepazari/apply adresi üzerinden yapılacaktır. Jüri değerlendirmesi sonrasında, sergilenecek proje sayısı en yüksek puan alanlar dikkate alınmak suretiyle OİB tarafından tespit edilecektir. Etkinlik gününde, sergilenecek olup; sergilenecek Proje sayısı OİB tarafından tespit edilecektir. Seçilen projelerin sahipleri, proje görsellerinin yüksek çözünürlüklü baskıya uygun formatta versiyonlarını ve gerekli görülebilecek diğer dokümanları yarışma sekretaryasına cd içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

Son Başvuru ve Proje: Projelerin en geç 14 Nisan 2017 günü mesai saati sonuna kadar https://www.f6s.com/otomotivprojepazari/apply adresine yüklenmesi ve tüm soruların eksiksiz yanıtlanması gerekmektedir.

Poster: Poster sunumlarınız ise Birliğimizce (50 cm x 70 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Projenin en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar jpg formatında minimum 1366x768 piksel / 72 (piksel/inç) - maksimum 1920x1080 piksel / 72 (piksel/inç) çözünürlükte olmalıdır.

Proje Sözlü Sunum: Proje fikirleri, iki gün boyunca etkinliğin gerçekleştirileceği yerdeki fuaye alanında kalacaktır. Gelen ilgililere talepleri halinde kısa sunumlar yapılması mümkün olacaktır. Proje önerileri bilahare bir kitapçıkta toplanıp, gerek etkinlik gününde gerekse bitiminde irtibat kurulabilmesi için sektöre dağıtılacaktır. Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan proje önerileri sahiplerinden sözlü sunum yapmak isteyen katılımcılar için maksimum 10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sunum imkânı sağlanacaktır. Başarılı bulunan ve sözlü sunum yapmak isteyen katılımcıların, yarışma sekretaryasının talep ettiği tarihte sunumlarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Proje Son Başvuru tarihi: 14 Nisan 2017, saat 17.00’a kadar

Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 19 Nisan 2017

2. Eleme için Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 24 Nisan 2017/İTÜ MASLAK Yerleşkesi

Ödül Töreni: 04 – 05 Mayıs 2017 tarihde İTÜ Maslak Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

SOSYAL MEDYA

Bizi takip edin.
Yukarı